กิจกรรม “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 – 2560” (15 กันยายน 2560)

ตามที่ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เป็นวันที่ทางนาซ่าได้กำหนดภารกิจสุดท้ายของยานอวกาศแคสซินีเข้าสู่ชั้นบรรยากาศดาวเสาร์ เผาไหม้ทำลายตัวเอง ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการสำรวจดาวเสาร์ วงแหวนดาวเสาร์ สนามแม่เหล็กดาวเสาร์ บรรยากาศดาวเสาร์ และสำรวจดวงจันทร์บริวารดาวเสาร์

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ไ้ด้ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะจัดกิจกรรม “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 – 2560″ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 16:30 น. – 21:00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การตั้งกล้องโทรทรรศน์ดูดาวเสาร์ และวงแหวนดาวเสาร์ และภาพกิจกรรม การแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ เรื่อง “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี  พ.ศ. 2540 – 2560” ซึ่งเปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชมภาพกิจกรรม “ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 – 2560” (15 กันยายน 2560)