ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2560 เรื่อง “ความลับของสสารมืด” (Dark Matter)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนตุลาคม 2560 นี้ จัดแสดงเรื่อง “ความลับของสสารมืด” (Dark Matter) เป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สสารมืด (Dark Matter) ซึ่งเป็นสสารในจักรวาลที่เรามองไม่เห็น แต่รู้ว่ามีอยู่ เพราะอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของมันที่มีต่อสสารปกติในกาแล็กซี่ และด้วยสมมุติฐานทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา สสารมืดยังเป็นองค์ประกอบในอวกาศชนิดหนึ่ง จากภาพยนตร์เต็มโดมเรื่องนี้ จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของสสารมืด และทำให้เรารู้ถึงวิธีการที่นักดาราศาสตร์ใช้ค้นหาสสารมืด รวมถึงหลักฐานที่ทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่าจักรวาลประกอบไปด้วยสสารมืดเป็นหลัก