ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 1 วัน

ตามที่ ที่ประชุม ครม. ได้มีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2560 โดยมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จึงปิดบริการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์