ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม…โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” (วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และให้บริการสำหรับประชาชน ในการนี้ จะเปิดให้เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง (รอบประชาชน) และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้บริการด้านสุขภาพด้วย ทั้งนี้ เป็นการเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั้่วไปสามารถเข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเวลา 9 วัน (17 – 25 ตุลาคม 2560) อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของทุกวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมแสดงความความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งประชาชนจะได้รับความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน.ขอเชิญร่วมกิจกรรม…โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ในโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามข้อมูล โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 

หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการ เนื่องในโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ”

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” (วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2560)