เชิญชมภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 (Science Film Festival 2017) (1 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 17 ธ.ค. 2560 ในหัวข้อ “ยุคแห่งมนุษยชาติ” (ANTHROPOCENE) ซึ่งจะมุ่งเน้นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผลกระทบของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้มนุษย์ในยุคนี้ สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข    

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 13 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันและเวลาทำการ ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมตัวอย่างภาพยนตร์และตรวจสอบรอบการแสดงภาพยนตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูล โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773

ตารางภาพยนตร์ภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 1 – 30 พ.ย. 2560

ตารางภาพยนตร์ภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 1 – 17 ธ.ค. 2560