ทะเบียนรายชื่อสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

1.ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1
2.ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2
3.ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3
4.ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ
5.ค่าย DIY Family Rally
6.ค่ายนักประดิษฐ์
7.ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 1
8.ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 2
9.ค่าย Kids’Science
10.ค่ายรักษ์ท้องถิ่น รักวิทยาศาสตร์
11.ค่าย Robo Club รุ่นที่ 2
12.อบรม Corel Draw for Kids
13.ค่าย Young Designer & Space Maker (STE[a+]M Education)