ติดต่อศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

110 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดบริการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
ปิดบริการ  : วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
การเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย *การเข้าชมเป็นหมู่คณะ ครูเป็นผู้ดูแลคณะนักเรียน (โปรดติดต่อเข้าชมล่วงหน้า)
*การเข้าชมเป็นรายบุคคล เด็กต้องมากับผู้ปกครอง

ติดต่อเข้าชมล่วงหน้า/ สอบถาม โทร. 0-2437-2490