กิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์น้อย (วันที่ 18 – 19 มี.ค. 2559)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นให้กับเยาวชน และส่งเสริมการให้เยาวชนใช้ความคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศได้จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์น้อย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2559 มีเยาวชนวัย 8 – 12 ปี เข้าร่วมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านกิจกรรมรูปแบบค่าย ด้วยการลงมือปฏิบัติการเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง เสริมประสบการณ์ด้วยการแสดงทางท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และการดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางดาราศาสตร์ด้วยฝีมือตนเอง ติดตามชมภาพกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์น้อย (วันที่ 18 – 19 มี.ค. 2559)