ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ (วันที่ 2 – 3 มิ.ย. 59)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) มีสมาชิกค่ายฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการจรวดขวดน้ำ และเจาะลึกดาราศาสตร์ ติ่นตากับการแสดงท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง วัดใจกับกิจกรรมท้าทายอย่างกิจกรรม กายแกร่ง..จิตกล้า..ท้าความสูง เด็ก ๆ ได้รับครบถ้วนทั้งความรู้และความสนุกสนาน ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์