ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม (วันที่ 14 – 15 มิ.ย. 59)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) มีสมาชิกค่ายฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ในเวลา 2 วัน 1 คืน สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการเจาะลึกดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง “แรง” เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง และร่วมกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง วัดใจกับกิจกรรมท้าทายอย่างกิจกรรม กายแกร่ง..จิตกล้า..ท้าความสูง และสนุกกับกิจกรรมนันทนาการ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม