ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตโรงเรียนรัตนบุรี (วันที่ 14 – 15 ก.ค. 59)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) มีสมาชิกค่ายฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเวลา 2 วัน 1 คืน สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการจุลินทรีย์ก้นครัว และเจาะลึกดาราศาสตร์ ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง และร่วมกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง และกิจกรรมกายแกร่ง..จิตกล้า..ท้าความสูงด้วยการปีนหน้าผาจำลอง และโหนสลิงข้ามสระว่ายน้ำ สมาชิกค่ายฯ สนุกกับกิจกรรมขนาดไหน..ไปชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนรัตนบุรี