พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star (18 สิงหาคม 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา เป็นประธานในพิธีเปิดงานงานสั ปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องมหกรรม 3 มิติ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีนี้ นำเสนอการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และบูรณาการร่วมกับ ศิลปะ (Art) ด้วยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยมีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมทั้ งภาครัฐและเอกชน และจุดประกายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ชมาพพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559