ภาพพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star (22 ส.ค. 59)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องมหกรรม 3 มิติ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และมีการมอบรางวัลการแข่งขัน/การประกวดต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 นี้ ชมภาพพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 : STE(A+)M & Star (22 ส.ค. 59)