เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ต.ต. 59)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการลงนามถวายความอาลัย และถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ลงนามถวายความอาลัย และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 1 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะด้วย  ชมภาพกิจกรรม