พิธีเปิด “นิทรรศการสำรวจจักรวาล” (EXPLORE THE UNIVERSE) (20 ต.ค. 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดพิธีเปิด “นิทรรศการสำรวจจักรวาล” (EXPLORE THE UNIVERSE) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:45 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางตติยา ใจบุญ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการใหม่ล่าสุด ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในครั้งนี้

“นิทรรศการสำรวจจักรวาล” (EXPLORE THE UNIVERSE) เป็นนิทรรศการที่จำลองบรรยากาศของห้วงจักรวาล เพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และได้เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ พร้อมเปิดบริการให้ผู้ชมทุกท่านได้เข้าชมแล้วที่ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)  ชมภาพพิธีเปิด “นิทรรศการสำรวจจักรวาล” (EXPLORE THE UNIVERSE)