งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมจัดฉายภาพยนตร์ ใน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2559″ ภายใต้คำขวัญ “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง” เป็นการนำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หลากหลายประเภท มาจัดฉายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นี้ ได้จัดขึ้นใน 18 ประเทศทั่วโลก 

สำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 โดยจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ วัสดุศาสตร์” เป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการค้นพบวัสดุใหม่ ๆ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากวัสดุต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์หลากหลายประเภท ซึ่งจะมีความเหมาะสมสำหรับผู้ชมในหลากหลายช่วงวัย ทั้งยังเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์จากประเทศต่าง ๆ ส่งมาร่วมจัดฉายในงานนี้ ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยังได้กิจกรรมตอบปัญหา และการทดลองที่สนุกสนานเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้วย ชมภาพกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2559