บรรยากาศกิจกรรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญ 14 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดโครงการสังเกตการณ์ดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญ 14 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งส่วนของการสังเกตการณ์ด้วยตาเปล่า กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ ณ บริเวณลานอิฐแดง ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเข้าชมท้องฟ้าจำลองและรับฟังการบรรยายถึงการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว จำนวน 5 รอบ ๆ ละประมาณ 30 นาที ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากกว่า 4,000 คน ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญ 14 พฤศจิกายน 2559