กิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (22 พฤศจิกายน 2559)

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเวลา 08:00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย และสถาบันการศึกษาทางไกล ร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที ณ บริเวณลานอิฐแดง ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หลังเสร็จพิธีการ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพกิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (22 พฤศจิกายน 2559)