กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร (8 ธ.ค. 2559)

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการวางแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินจัดกิจกรรม กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทดลองในรูปแบบกิจกรรมปฏิบัติการ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ใต้เลนส์ ปฏิทินและนาฬิกาแดด ของเล่นชวนคิด เกมเสื้อของสัตว์ เกมวัดค่าพลังงานน  และรูปแบบความรู้คู่ความบันเทิงผ่านการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และการแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชมภาพกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์