ค่าย D.I.Y. Family Rally 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย D.I.Y. Family Rally 2558  “สืบค้น สร้างสรรค์ ผูกพัน หรรษา” เป็นกิจกรรมรูปแบบค่ายครอบครัว จัดระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 ( 3 วัน 2 คืน) รับสมัครเพียง 15 ครอบครัว โดยออกเดินทางด้วยรถยนต์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเข้าพักค้างคืนที่ Rock Garden Beach Resort อ.แกลง จังหวัดระยอง ซึ่งระหว่างเส้นทางกรุงเทพ – ชลบุรี – ระยอง จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมและกิจกรรมการแข่งขันอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เป็นการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่คุ้มค่าเพราะเด็ก ๆ จะ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน และเป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกคนครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย D.I.Y family Rally ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 เปิดรับสมัครจำนวน 15 ครอบครัว (ครอบครัวละ คน) ค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 9,900 บาท โดยไม่รวมค่าประกันภัย 120 บาท/ครอบครัว ติดต่อสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2392 1773 และ 0 2392 0508

**กรณีเพิ่มสมาชิกในครอบครัว

: เพิ่มสมาชิกอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ คน

: เพิ่มสมาชิกอายุต่ำกว่า 12 ปี ขึ้นไป ชำระเพิ่ม 1,500 บาท/ คน

: เพิ่มสมาชิกอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่ต้องชำระเพิ่ม

ดาวน์โหลดเอกสารค่าย D.I.Y family Rally