ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

เอกสารรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง