ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานบริการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2561 นั้น

บัดนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา เข้ารับการประเมินทดสอบในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ