ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานบริการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2561 และประเมินทดสอบในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นั้น

บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามเอกสารด้านล่างนี้

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ