DIY Science Kids แมลงน้อยพลังแม่เหล็ก

Product Code 98857 ลักษณะกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (จำกัดจำนวน100 ชุดเท่านั้น!) กลุ่มเป้าหมาย สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่าย ชุดละ 100 บาท จัดส่งฟรี! รูปแบบ ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คลิปการสอน ขั้นตอนการสมัคร         เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ปี 2566 ชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ดูวิธีการชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน DIY Science Kids แมลงน้อยพลังแม่เหล็ก กรอกใบสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน แบบฟอร์มสั่งซื้อกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน รอรับสินค้าภายใน 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 2392 […]

superadmin

27 April 2022

DIY Science Kids รถพลังลม

Product Code 98858 ลักษณะกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (จำกัดจำนวน 100 ชุด เท่านั้น!) กลุ่มเป้าหมาย สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่าย ชุดละ 100 บาทจัดส่งฟรี! รูปแบบ ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คลิปการสอน ขั้นตอนการสมัคร         เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ปี 2566 ชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ดูวิธีการชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน DIY Science Kids รถพลังลม กรอกใบสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน แบบฟอร์มสั่งซื้อกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน รอรับสินค้าภายใน 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 […]

superadmin

27 April 2022

กิจกรรมนักสืบคดีปริศนา

Product Code 98856 ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ให้ทดลองการเป็นนักสืบตามหาคนร้าย เพื่อไขปริศนาแต่ละภารกิจจากหลักฐานที่มี ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยเสริทสร้างกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา การตั้งสมสมติฐาน การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (จำกัดจำนวน50 ชุดเท่านั้น!) กลุ่มเป้าหมาย สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่าย ชุดละ 450 บาทจัดส่งฟรี! รูปแบบ ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คู่มือ ขั้นตอนการสมัคร         เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ปี 2566 ชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ดูวิธีการชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินกิจกรรมนักสืบคดีปริศนา กรอกใบสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน แบบฟอร์มสั่งซื้อกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน รอรับสินค้าภายใน 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 2392 […]

superadmin

27 April 2022

กิจกรรมสนุกกับ DIY

Product Code 98855 ลักษณะกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านสื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือทำ มีให้เลือก 3 ชุด (ชุด A B และ C) (จำกัดจำนวน 100 ชุดเท่านั้น!) กลุ่มเป้าหมาย สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่าย ชุดละ 250 บาท จัดส่งฟรี! รูปแบบ ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คลิปการสอน ขั้นตอนการสมัคร         เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ปี 2566 ชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ดูวิธีการชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินกิจกรรมสนุกกับ DIY กรอกใบสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน แบบฟอร์มสั่งซื้อกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน รอรับสินค้าภายใน 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 […]

superadmin

27 April 2022

กิจกรรมสร้างสรรค์ ลม ฟ้า อากาศ

Product Code 98859 ลักษณะกิจกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัว สังเกตการเปลี่ยนแปลง และอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นผ่านการลงมือปฏิบัติ (จำกัดจำนวน 80 ชุดเท่านั้น!) กลุ่มเป้าหมาย สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่าย ชุดละ 450 บาทจัดส่งฟรี! รูปแบบ ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คลิปการสอน ขั้นตอนการสมัคร เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ปี 2566 ชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ดูวิธีการชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินกิจกรรมสร้างสรรค์ ลม ฟ้า อากาศ กรอกใบสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน แบบฟอร์มสั่งซื้อกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน รอรับสินค้าภายใน 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 […]

superadmin

27 April 2022

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) – New Normal

Product Code 98854 ลักษณะกิจกรรม เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงที่นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจผ่านรูปแบบออนไลน์ (รับเฉพาะหมู่คณะ จำนวนไม่เกิน 80 คน) กลุ่มเป้าหมาย ป.1-ป.3 / ป.4-ป.6 / ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ค่าใช้จ่าย รอบละ 800 บาท รูปแบบการแสดง แสดงออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ดูรายละเอียดเพิ่มเติม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) – New Normal ขั้นตอนการสมัคร เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ปี 2566 ชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ดูวิธีการชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) – New Normal กรอกใบสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน แบบฟอร์มสั่งซื้อกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน […]

superadmin

27 April 2022