การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) – New Normal

Product Code

98854

ลักษณะกิจกรรม

เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงที่นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจผ่านรูปแบบออนไลน์ (รับเฉพาะหมู่คณะ จำนวนไม่เกิน 80 คน)

กลุ่มเป้าหมาย

ป.1-ป.3 / ป.4-ป.6 / ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6

ค่าใช้จ่าย

รอบละ 800 บาท

รูปแบบการแสดง

แสดงออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) – New Normal

ขั้นตอนการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 2392 0508 และ 0 2391 0544