กิจกรรมสร้างสรรค์ ลม ฟ้า อากาศ

Product Code

98859

ลักษณะกิจกรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัว สังเกตการเปลี่ยนแปลง และอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นผ่านการลงมือปฏิบัติ (จำกัดจำนวน 80 ชุดเท่านั้น!)

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

ชุดละ 450 บาทจัดส่งฟรี!

รูปแบบ

ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คลิปการสอน

ขั้นตอนการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 2392 0508 และ 0 2391 0544