กิจกรรมสนุกกับ DIY

Product Code

98855

ลักษณะกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านสื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือทำ มีให้เลือก 3 ชุด (ชุด A B และ C) (จำกัดจำนวน 100 ชุดเท่านั้น!)

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

ชุดละ 250 บาท จัดส่งฟรี!

รูปแบบ

ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คลิปการสอน

ขั้นตอนการสมัคร        

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 2392 0508 และ 0 2391 0544