DIY Science Kids รถพลังลม

Product Code

98858

ลักษณะกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (จำกัดจำนวน 100 ชุด เท่านั้น!)

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

ชุดละ 100 บาทจัดส่งฟรี!

รูปแบบ

ชุดสื่อกิจกรรม + อุปกรณ์ + คลิปการสอน

ขั้นตอนการสมัคร        

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773, 0 2392 0508 และ 0 2391 0544