ธีออส:ดวงตาของชาติ

ดาวเทียมธีออส (THEOS:Thailand Earth Observation Satellite) เป็นดาวเทียมสำรวจข้อมูลระยะไกล(Remote Sensing) เพื่อใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยส่งข้อมูลสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ดาวเทียมธีออสมีน้ำหนัก 750 กิโลกรัม เป็นดาวเทียมโคจรต่ำ โครจรสูงจากพื้นโลกประมาณ 820 กิโลเมตร โคจรรอบโลกทุก 26 วัน สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพแบบออฟติคอล บันทึกได้ทั้งช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและอินฟาเรด