ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกาศราคากลางการซื้อสารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

ราคากลางการซื้อสารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561