ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกาศราคากลางงาน ซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (อาคาร 1)

ราคากลางงาน ซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (อาคาร 1)