ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรอื่น ที่ควรรู้จัก เช่น ควิกเบิร์ด เทอร์รา เรดาร์แซท-1 แลนด์แซท-5 สปอต-5 เอลลอสโนอาร์-17 ไอโคนอส เพื่อศึกษาว่าดาวเทียมแต่ละดวงมีวงโคจรและมีความสามารถในการบันทึกภาพต่างกันอย่างไร