วิทยาศาสตร์แสนสนุก 1

หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องที่ผู้เรียนต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ รอบตัว นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุกจึงมีแนวคิดว่าเรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้และสิ่งสำคัญคือการปลูกฝังความรับในวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน