สัมผัสอวกาศ

มนุษย์มีอวัยวะที่บอกการทรงตัวของตนเอง อยู่ในหูส่วนกลาง เรียกว่า คอคเลีย (Cochlea) บนโลกมนุษย์รับรู้แนวดิ่งที่ร่างกายทำกับพื้นโลกด้วยแรงดึงดูดของโลกแต่ในยานอวกาศที่โคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูง มนุษย์จะอยู่ในสภาวะไร้แรงดึงดูด จึงขาดการรับรู้เรื่องทิศทาง ด้านล่างและด้านบน เครื่องเล่นนี้อยู่ภายใต้แรงดึงดูดของโลกผู้เล่นจึงรับรู้ถึงความเป็นอิสระ ไร้ทิศทาง คล้ายกับตนเองลอยเคว้งคว้างอยู่ในยานอวกาศ