กลมกลิ้ง

ปิดนิทรรศการเนื่องจากปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ

พลังงานศักย์อยู่ในวัตถุจะมากหรือน้อย อยู่ที่ระดับความสูง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไป พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์