กลมกลิ้ง

พลังงานศักย์อยู่ในวัตถุจะมากหรือน้อย อยู่ที่ระดับความสูง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไป พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์