ดาวเคราะห์สีฟ้า

ปิดนิทรรศการเนื่องจากปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ

เรียนรู้โลกกับระบบสุริยะ  เรียนรู้โครงสร้างภายในโลก  เรียนรู้น้ำที่หมุนเวียนบนโลก  เรียนรู้บรรยากาสของโลกและภาวะโลกร้อน  เรียนรู้สิ่งมีชีวิต  เรียนรู้แหล่งธรรมชาติที่เป็นที่สุดของโลก