ความลับของสิ่งมีชีวิต

ไขความลับของธรรมชาติ การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆ เกิดขึ้นมาได้จากหน่วยเล็กๆ ที่เรียกว่า เซลล์ และมีวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน เช่น มนุษย์ นอกจากนี้นิทรรศการยังนำเสนอเรื่องราวของดีเอ็นเอ ซึ่งเปรียบเสมือนรหัสแห่งชีวิตที่สามารถกำหนดชะตาของสิ่งมีชีวิตได้อย่างน่ามหัศจรรย์