มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ

ปิดนิทรรศการเนื่องจากปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ

รู้จักกลุ่มปลาหายากและใกล้สูญพันธ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม สังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดพร้อมทำกิจกรรม