ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนัหงานบริการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
เอกสารรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ