ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( อาคาร 2)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้มีโครงการจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนั้น

บัดนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( อาคาร 2) แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ดังเอกสารแนบนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( อาคาร 2)