ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 8 ราย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 8 ราย มีตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนพิพิธภัณฑ์) นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลอง) นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ช่างเทคนิค และพนักงานบริการ

ผู้สนใจสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันและเวลาราชการ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนอำนวยการ โทร. 0 2392 3160

เอกสารรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2