ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 8 ราย

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 8 ราย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนพิพิธภัณฑ์) นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลอง) นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ช่างเทคนิค และพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจากลิ้งค์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ