บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 8 ราย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนพิพิธภัณฑ์) นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลอง) นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ช่างเทคนิค พนักงานบริการและประเมินทดสอบไปแล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ