ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 ราย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 ราย มีตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลอง) 1 ราย เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 1 ราย และช่างเทคนิค 2 ราย

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันและเวลาราชการ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนอำนวยการ โทร. 0 2392 3160 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ