ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นั้น บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์