ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพ) ช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานจำนวน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ โทร. 0 2392 3160 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ