ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ