ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 และได้ประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 นั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดบัญชีายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ