ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 ราย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 ราย มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์สรางสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพ) ช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานจำนวน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ โทร. 0 2392 3160 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 ราย