ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 ราย ระหว่างวันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562 บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ